Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

Zagrajmy o przyszłość

01.09.2017
Zagrajmy o przyszłość Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Bolesława Prusa w Przybysławicach we wrześniu 2017 roku przystąpiła do realizacji projektu „Zagrajmy o przyszłość” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01 września 2017 do 31 lipca 2019 r.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia rozwijające kompetencje: matematyczne, przyrodnicze, informatyczne oraz z języka angielskiego. Ponadto uczniowie będą mogli korzystać z ćwiczeń logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych.

Oprócz zajęć doposażone zostaną pracownie fizyczne, chemiczne i informacyjne. Dodatkową atrakcją będą wyjazdy edukacyjne dla uczniów zaplanowane w ramach zajęć np. do Muzeum techniki i Przemysłu w Warszawie, pokazy z chemii i fizyki na UMCSCentrum Nauki Kopernik, "American Corner", warsztaty w British Center, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach, Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, lotniska Lublin, warsztaty "Euroweek", zwiedzanie Lublina z anglojęzycznym przewodnikiem, wyjazd do Ośrodka Wypoczynkowo-rehabilitacyjnego na Roztoczu  

Powrót