Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Edukacja wczesnoszkolna Elżbieta Czupryn
Edukacja wczesnoszkolna Barbara Boguta
Edukacja wczesnoszkolna Małgorzata Tomasiak
Edukacja wczesnoszkolna Wiesława Schab
Język polski Anna Gnieciak
Język polski Małgorzata Janik
Język polski Katarzyna Sałecka
Język angielski Anna Pacek
Język angielski Volodymyr Sidlyarchuk
Język angielski Magdalena Mazurek
Język niemiecki Monika Sadlej
Matematyka Beata Ornal
Matematyka Anna Banaszek
Matematyka Beata Socha
Matematyka Anna Izdebska
Historia Tomasz Żaba
Przyroda Anna Izdebska
Biologia Anna Banaszek
Geografia Iwona Samoń
Chemia Magdalena Reszka
Fizyka  Magdalena Reszka
Wychowanie do życia w rodzinie Anna Oleksik
Wychowanie do życia w rodzinie Iwona Skrętkowicz
Informatyka Jacek Dec
Informatyka Beata Socha
Technika Jacek Dec
Muzyka Leszek Iwaniak
Plastyka Mariusz Gajosz
Wychowanie fizyczne Jacek Okuniewski
Wychowanie fizyczne Marcin Filipiak
Religia ks.Marian Szuba
Religia Katarzyna Sałecka
Religia Iwona Skrętkowicz
Edukacja dla bezpieczeństwa Dorota Miazga - Świszcz
Wiedza o społeczeństwie Iwona Skrętkowicz

 

POZOSTALI NAUCZYCIELE

Wychowanie przedszkolne "5 - latki" Monika Cieślik
Wychowanie przedszkolne "6 - latki" Hanna Majewska
Świetlica Anna Oleksik
Świetlica Jolanta Węgielska
Biblioteka Joanna Ostapińska
Pedagog szkolny Agata Usarek
Psycholog Bernadetta Węglińska - Korzan

Logopeda

Nauczyciel wspomagający, rewalidacja

Wiesława Schab

Marzena Kulik

Terapeuta pedagogiczny Monika Drozd
Oligofrenopedagog Dorota Szeluk - Ogórek
Rehabilitant ruchowy Magdalena Pajurek
Powrót