Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

Pomyśl o swojej przyszłości zawodowej

Czy są ludzie niezadowoleni ze swojej pracy? Ludzie, którzy nie znoszą swojej profesji, robią to, do czego nie maja zdolności i czego po  prostu nie lubią? Osoby takie można spotkać w wielu miejscach. Na pewno zetknęliście się z ekspedientką, dla której obsługa kolejnego klienta jest torturą czy też z urzędnikiem, który nie lubi kontaktu z ludźmi i wszelkie sprawy załatwia z pozycji przepisów i paragrafów. Może spotkaliście wiecznie szukającego jakiejś ważnej faktury rozbieganego księgowego, któremu trudno wytrzymać osiem godzin za biurkiem. Obserwacja życia codziennego i rozmowy z czynnymi zawodowo ludźmi, wskazuje na to, że nie wszyscy są zadowoleni z wykonywanej przez siebie pracy.

Czy można temu zaradzić? Jak dobrze wybrać przyszłość? Jak pomóc młodemu człowiekowi, by zdecydował o wyborze kierunku kształcenia w zgodzie ze sobą, ale bez oderwania od społecznych realiów. Wybór zawodu nie może być przypadkowy i nieprzemyślany.

Wsparciem dla młodych ludzi są rodzice oraz szkolny doradca zawodowy. Rodzice mogą pomóc dziecku w rozpoznaniu własnych talentów, umiejętności, zainteresowań, uzdolnień, natomiast doradca zawodowy wskaże predyspozycje zawodowe,  pomoże określić cele życiowe i zawodowe, posiadane możliwości i ograniczenia, słabe i mocne strony, jak również wymagania dotyczące wykonywania zawodu, przedstawi ofertę edukacyjną.

Analizuj! Planuj! Działaj! – Zapraszam zainteresowanych uczniów oraz rodziców na rozmowy doradcze związane z wyborem szkoły ponadpodstawowej oraz przyszłej pracy.

 

Szkolny doradca zawodowy
Agata Usarek
Powrót