Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przybysławicach informuje, że funkcję Inspektora Ochrony Danych w szkole pełni p. Katarzyna Żółkiewska-Malicka.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@zeto.lublin.pl

 lub pod numerem telefonu: 609-389-097.

 

Klauzula informacyjna RODO dla uczniów i rodziców.pdf

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny.pdf

Powrót