Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

Nasza mała ojczyzna

Budynek szkoły mieści się w miejscowości Przybysławice, która należy do gminy Garbów, na terenie Powiatu Lubelskiego. Gmina Garbów leży na północno - zachodniej części Wyżyny Lubelskiej.
Miejscowość Garbów oddalona jest od Lublina o zaledwie 20 km na północny zachód i położona jest przy drodze prowadzącej do Warszawy i Radomia. 

Garbów jest również gminą rolniczą, wśród upraw przeważają tu: pszenica, buraki cukrowe, ziemniaki.

Gmina zajmuje obszar 10254 ha i liczy 9200 mieszkańców.

Przez teren gminy przepływa rzeka Kurówka, wzdłuż której położony jest duży kompleks stawów rybnych. Zostały one zbudowane w połowie XIX wieku przez hrabiego Jana Jezierskiego. Przez lata upodobniły się one do naturalnych zbiorników co dodatkowo wpływa na walory estetyczne ich wyglądu. Obecnie na stawach, a także na podmokłych terenach wokół nich, żyje około 50 gatunków ptaków. Spotkać tu można: łabędzie, rybitwy, czaple oraz cztery spośród pięciu istniejących gatunków perkozów. Na stawach występuje- chroniony gatunek ssaka - wydra

 

 

 

 

Łączna powierzchnia lasów w gminie Garbów wynosi 1213 ha. Znajdują się one głównie w północnej części gminy. Lasy zamieszkuje wiele różnych gatunków zwierząt. Można tu spotkać m.in. dziki, sarny, zające. Występują tu również wiewiórki, lisy, borsuki i kuny leśne. Lasy to również znakomite środowisko dla ptaków takich jak: zięby, sikory, wilgi, sójki, spotyka się tu kruka. Na szczególną uwagę zasługują takie gatunki, jak: myszołów, puszczyk, dzięcioł czarny, a także rzadki w wielu rejonach Polski dzięcioł średni.
Powrót