Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:

 

REKRUTACJA 2021/2022
 
Zapisy i zgłoszenia dzieci i uczniów
do Zespołu Wychowania Przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych
i klasy I szkoły podstawowej
odbywają się w następujących terminach:

 

Lp.

Termin

Czynność:

1.

do 05 lutego

złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Zespole Wychowania Przedszkolnego lub oddziale przedszkolnym w szkole

2.

do 05 marca

złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie dziecka

3.

02 kwietnia godz. 13:00

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

    

  • Stosowne druki (deklaracje, zgłoszenia, wnioski, oświadczenia)
    są do pobrania w sekretariacie szkoły.
  • Dokumenty zgłoszeniowe składane są w sekretariacie szkoły,
    od poniedzialku do piatku w godz. 07:30 - 15:00
    .
  • Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w „Regulaminie rekrutacji w Szkole Podstawowej w Przybysławicach” dostępnym w sekretariacie i na tablicy informacyjnej w szkole.
  •  WSZYSTKIE DOKUMENTY PODPISUJĄ OBYDWOJE RODZICE.

 

 

 

                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                   Szkoły Podstawowej

                                                                                                    w Przybysławicach

                                                                                                           Beata Ornal

 

Powrót