Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

Projekt - Szkoła dla Ciebie

17.03.2015
Projekt - Szkoła dla Ciebie "Żyj inaczej - nie ulegaj presji, baw się, działaj bez agresji". Program zrealizowany w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Przybysławicach.

Wsparcie ze środków EFS w ramach projektu "Szkoła dla Ciebie" stworzyło w naszej placówki oświatowej niepowtarzalną szansę dla 150 uczniów zdobycia szeregu nowych umiejętności, doskonalenia wiedzy i wszechstronnego rozwoju osobowego. Dzięki pozyskanym środkom mogliśmy im zaproponować sposób na spędzanie wolnego czasu w nowej formule, z pożytkiem dla nich i dla społeczności szkolnej.
 
Fakt uczestniczenia naszej szkoły w tym przedsięwzięciu okazał się być niepowtarzalną szansą na intensyfikację działań wspomagających prawidłowy rozwój uczniów i stymulujących ich aktywność. Nareszcie mogli realizować swoje potrzeby i zaspokajać ciekawość na licznych zajęciach pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań, wyjazdów na pływalnię, zajęć tanecznych czy teatralnych. 
 
Dla szkoły była to także szansa na zrealizowanie szeregu wyjazdów w oparciu o tematykę dydaktyczno-wychowawczą, które nie mogły być zrealizowane bez wsparcia funduszy płynących zprojektu unijnego. Niezapomnianych wrażeń i doświadczeń zapewnił pobyt na wakacyjnym oboziewypoczynkowo-profilaktycznym w Karłowie, majówka archeologiczna w Wólce Bieleckiej, zwiedzanie pałacu Zamoyskich w Kozłówce czy też bieg na orientację w malowniczej scenerii Bieszczad wokolicach Wetliny.
 
Odbyły się ponadto wycieczki do Biblioteki Brytyjskiej, nad jezioro Firlej, rajdy rowerowe po Ziemi Garbowskiej, szlakiem okolicznych miejsc pamięci z okresu II wojny światowej, nad jezioro Orlicz, biegi na orientację, a także wyjazdy na przedstawienia do Teatru w Lublinie, do Szkoły Muzycznej im. T. Szeligowskiego, na warsztaty przyrodnicze w Motyczu, na wystawy fotograficzne czydo kina. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wzięli też udział w szkolnym programie "Nauka różnych stylów pływania - rozwijanie umiejętności ruchowych związanych z zapobieganiem wadpostawy u dzieci".
 
W zajęciach uczestniczyło grono 40 uczniów Szkoły Podstawowej. Mieli oni niepowtarzalną okazję nauki pływania pod kierunkiem doświadczonego instruktora. Nie tylko posiedli tą przydatną umiejętności ale równieżwzmocnili i poprawili swoją sprawność fizyczną iskorygowali postawę.
 
 
Przez cały okres trwania projektu odbywały się różnorodne przedstawienia,konkursy i zabawy, które przygotowywane na zajęciach pozalekcyjnych prezentowano na szerszym, najczęściej szkolnym, forum. Oferta była atrakcyjna i wszechstronna. Napotrzeby uczniów działało szereg kół zainteresowań: języka angielskiego, przyrodnicze, teatralne, misyjne, teatralno-muzyczne, ekologiczne, historyczno-turystyczne, informatyczno-fotograficzne, zajęcia kompensacyjne z logopedii i warsztaty wspomagające rozwój osobowości dziecka. Ich utworzenie i funkcjonowanie byłoby niemożliwe bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Szkoła dla Ciebie - dotacje dla szkół powiatu lubelskiego". To dzięki tym środkom mogły zostać zakupione i wykorzystane następujący sprzęt i pomoce: telewizor, odtwarzacz dvd, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, aparat cyfrowy, ładowarka, akumulatory, poradniki fotograficzne, albumy na zdjęcia, antyramy, sztalugi, tablice korkowe, książki, zestawy tuszy drukarskich, papier fotograficzny i materiały biurowe.
 
Obecnie można dostrzec już wymierne rezultaty związane z realizacją projektu jak podniesieniesię poziomu komunikacji w języku angielskim, swobodę w posługiwaniu się sprzętem fotograficznym, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, pływania, orientacji w terenie, czytania mapy i posługiwania się kompasem. Poszerzeniu uległa wszechstronna wiedza o własnym regionie. Dostrzega się również zwiększenie komunikatywności, otwartości i samodzielności wśród uczestników projektu.

 
Wydatnie wzrosło wśród jego uczestników zainteresowanie fotografią, sztukami plastycznymi jak również umiejętność posługiwania się zaawansowanym technologicznie sprzętem. Uczniowie mają poczuciewłasnej wartości, poprawiła się komunikatywność, poczucie pewności i samodzielności.

 
Chętniej też biorą udział w nowych inicjatywach, zdobywając doświadczenie i otwierając się na nową wiedzę.
Dla nas, nauczycieli, był to czas owocnej i wytężonej pracy. Cieszy nas, że nasi podopieczni otrzymali taką szansę i ją wykorzystali. Bez projektu "Szkoła dla Ciebie" - dotacje dla szkół powiatu lubelskiego byłoby to bardzo trudne albo wręcz niewykonalne.
 
Wspólnie mogliśmy zaproponować im ciekawą i pożyteczną formę spędzania wolnego czasu poprzez zabawę połączoną z nauką. Projekt przyczynił się do popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej i jej działalności międzynarodowej, pozwoliłnam zdobyć niezbędne doświadczenie pozwalające na dalsze pozyskiwanie i korzystanie z pomocyunijnej.
 
koordynator projektu, Tomasz Żaba
Powrót