Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

Projekt „Sapere aude”

10.10.2012
Projekt „Sapere aude” Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Przybysławicach we wrześniu 2012 roku przystąpiła do realizacji projektu „Sapere aude” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI współfinansowanego przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w okresie 03.09.2012 – 31.05.2013.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i dodatkowe, rozwijające zainteresowania dla klas I-III (zajęcia matematyczne, zajęcia z logopedii) oraz IV-VI (zajęcia z matematyki, przyrody, informatyki, języka angielskiego, języka hiszpańskiego a także zajęcia dla uczniów z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej). Odbędą się również zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych (zajęcia z fizjoterapii, dogoterapii, logopedii i zajęcia psychologiczno-pedagogiczne).
 
Zorganizowane zostaną m.in. wyjazdy edukacyjne na pokazy fizyczne do Lublina, do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i wypoczynkowo-rehabilitacyjny na Roztocze. Planuje się zakup wielu pomocy dydaktycznych, w tym zestawy doświadczalne z przyrody i matematyki.

Udział w zajęciach projektu pozwoli na poszerzenie wiedzy i rozwój zainteresowań, zapewni wzrost wyników w nauce, nabycie różnych umiejętności, a także atrakcyjne i mądre zagospodarowanie czasu wolnego.

Zachęcamy uczniów do uczestnictwa w PROJEKCIE! Sapere aude – odważ się być mądrym!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 
Projekt: „SAPERE AUDE”
Okres realizacji projektu: 03.09.2012-31.05.2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPrzybysławice, 10.10.2012r.

 

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Przybysławicach informuje, że po rozpatrzeniu nadesłanych ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe nr 01/10/2012 i 02/10/2012 i po przeprowadzeniu telefonicznych konsultacji z każdą z firm zdecydowano, że realizatorem oferty będzie:


zapytanie ofertowe nr 01/10/2012 – firma „Megatech” z siedzibą w Lublinie
zapytanie ofertowe nr 02/10/2012 – firma „Jangar” z siedzibą w Warszawie

Dziękujemy wszystkim firmom za nadesłane oferty.

Koordynator projektu „Sapere aude”

Tomasz Żaba

Powrót