Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

Projekt edukacyjny CROSSNET (Crossing Boundaries in Science Teacher Education)

02.03.2008
Projekt edukacyjny CROSSNET (Crossing Boundaries in Science Teacher Education) W grudniu 2007 r. Publiczne Gimnazjum w Przybysławicach rozpoczęło projekt edukacyjny CROSSNET (Crossing Boundaries in Science Teacher Education), który jest koordynowany przez Instytut Edukacji Przyrodniczej (IPN) w Kilonii w Niemczech. Głównymi uczestnikami tego projektu są Uniwersytet Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie, a także uniwersytety oraz instytuty kształcenia nauczycieli z Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii i Danii.

 
Celem projektu jest poszukiwanie optymalnych form doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie.
 
Wydział Chemii UMCS zaproponował udział w tym projekcie kilku gimnazjom z województwa lubelskiego. Oprócz nas, spośród wszystkich szkół wybrano także Gimnazjum nr 9 w Lublinie, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Puławach, Publiczne Gimnazjum w Parczewie, Publiczne Gimnazjum w Dubecznie oraz Zespół Szkół - Gimnazjum w Rudzie Hucie.

Nasza szkoła stała się więc członkiem międzynarodowego programu.

W ramach tej współpracy, która efektywnie odbywała się w roku szkolnym 2007/2008, grupa kilku (3-4) nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) z danej szkoły, zaplanowała i przeprowadziła działania wpływające na poprawę poziomu nauczania przedmiotów przyrodniczych w swojej szkole.

W naszym gimnazjum odbył się projekt edukacyjny „ Zasoby przyrody i ochrona środowiska”. Jego  celem było podniesienie poziomu wiedzy uczniów  z ekologii. Projekt przygotowali, a także czuwali nad jego realizacją p. Anna Banaszek. p. Magdalena Reszka i p. Leszek Rukasz.

Młodzież zdobyła umiejętności i wiadomości ujęte w szczegółowych celach, ściśle powiązanych z tematyką prac poszczególnych grup:
  1. Zasoby odnawialne.
  2. Efekt cieplarniany i dziura ozonowa.
  3. Klasy czystości wód- przyczyny i skutki ich zanieczyszczenia.
  4. Zanieczyszczenia powietrza (skala porostowa).
  5. Przyczyny i skutki niszczenia gleb.
  6. Kwaśne deszcze.
Uczniowie pracując w grupach przygotowali albumy i prezentacje multimedialne na określone wcześniej tematy. Na początku marca na różnych lekcjach odbyły się prezentacje w klasach. Ze wszystkich prac wybrano najlepsze. Zostały one pokazane przed całą szkołą, w dniu 18 marca 2008 , na specjalnym apelu przygotowanym z tej okazji. Gościem tego spotkania był dr hab. Ryszard M. Janiuk z Zakładu Dydaktyki Chemii.  Przedstawione w klasie i na forum całej szkoły prezentacje zapoznały z różnymi problemami ekologicznymi wszystkich uczniów szkoły.
 
W dniach 10-12.04.2008 odbyła się  w Speyer (Niemcy) konferencja w ramach projektu CROSSNET. Wzięli w niej udział przedstawiciele 7 krajów uczestniczących w jego realizacji, tj. Austrii, Danii, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Polski i Portugalii, łącznie 57 osób. Celem konferencji było przedstawienie i przedyskutowanie działań związanych z doskonaleniem umiejętności zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. UMCS reprezentowali dr hab. Ryszard M. Janiuk i dr Elwira Samonek-Miciuk. Towarzyszyło im 6 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z gimnazjów z województwa lubelskiego, współuczestniczących w realizacji projektu, którzy zaprezentowali przebieg i rezultaty swoich prac w formie plakatów, a także brali udział w wykładach, warsztatach i panelach dyskusyjnych.

Przedstawicielem naszej szkoły była p. Magdalena Reszka. Nasze prace zostały pokazane uczestnikom z innych krajów. Nauczyciele różnych narodowości mogli porównać umiejętności swoich uczniów, a także pomysły i formy realizacji treści programowych.

Projekt CROSSNET  będzie jeszcze kontynuowany w tym roku szkolnym. Tym razem pracować będą nad nim tylko nauczyciele, w ten sposób doskonaląc swoje umiejętności.

195-speyer-2008_9c224.jpg 310-speyer-2008_a79ba.jpg ddd_5ab3d.jpg gt-1_c7927.jpg gt_5308d.jpg kolejny_83357.jpg pp_24db0.jpg ss-2008_c03c5.jpg
Powrót