Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

ENGLISH IS FUN!

24.02.2011
ENGLISH IS FUN! „Angielski jest zabawą” - pod taką nazwą w Szkole Podstawowej w Przybysławicach od września do lutego realizowany był projekt zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Zajęcia projektu realizowano w ramach trzech ścieżek tematycznych:

1.Baśnie – opracowanie znanych baśni w języku angielskim.

2. Ścieżka multimedialna – poszerzenie słownictwa, doskonalenie umiejętności językowych za pomocą Internetu, programów komputerowych i tablicy interaktywnej.

3. Ścieżka kulturowa - poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Prowadzono internetowe projekty ze szkołami z zagranicy w ramach programu  e-twinning: „Expecting Christmas” z 15 szkołami Unii Europejskiej oraz „Digital fairy tales” ze szkołą z Grecji.

Organizowane były imprezy promujące język i kulturę krajów anglojęzycznych: III Gminny Przegląd Teatrzyków w Języku Angielskim, Konkurs Piosenki Angielskiej, pokaz tańców irlandzkich w czasie VI Garbowskich Spotkań Tanecznych, Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, quiz na temat projektu i programu e-twinning. Zorganizowano dwa wyjazdy: na XI Ogólnopolski Przegląd Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare’a w Języku Angielskim połączony z wystawą plakatów na temat dzieł Shakespeara oraz do Biblioteki Brytyjskiej w Lublinie.

Dzięki funduszom projektu wzbogaciła się baza sprzętowa i dydaktyczna szkoły służąca do nauki języka.    

GALERIA     

Zakupiono tablicę interaktywną wraz z programem do języka angielskiego przy jej pomocy, a do biblioteki liczne lektury uproszczone i inne programy multimedialne do nauki języka. Uczestnictwo w konkursach oraz quizie było nagradzane nagrodami związanymi z językiem angielskim.

Zajęcia i imprezy projektu cieszyły się bardzo dużym powodzeniem wśród uczniów wszystkich klas szkoły. Hitem były zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Efekty uzyskane w projekcie: poszerzenie słownictwa, rozwijanie umiejętności językowych, poznanie kultury krajów anglojęzycznych, zainteresowanie czytaniem w języku angielskim lektur uproszczonych, rozwijanie talentów artystycznych i aktorskich, zacieśnienie współpracy z nauczycielami i dziećmi z innych szkół gminy, poznanie sposobów samodzielnej nauki języka za pomocą Internetu, zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego.

                                                                                 Anna Pacek, koordynator projektu,
                                             v-ce dyr. ZS w Przybysławicach
Powrót