Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych

17.12.2008
Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych W okresie od 13.10.2008 do 18.12.208 roku w Szkole Podstawowej w Przybysławicach realizowaliśmy projekt w ramach programu "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” Przedstawiciele naszej szkoły i tutejszego urzędu gminy napisali go wspólnie.

Realizacja programu skierowana była na zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, w formach promujących aktywny i zdrowy tryb życia oraz organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności oraz wyrównujących szanse edukacyjne i kulturowe.
 
Zorganizowaliśmy wycieczki krajoznawcze do Kazimierza Dolnego dla 65 osób ze zwiedzaniem muzeów i galerii. Wyjazdy na seanse filmowe do kina Cinema City Lublin Plaza na film „Piorun” dla 89 osób i na musical „High School Musical” dla 87 osób. 

Prowadziliśmy zajęcia wyrównujące wiedzę i rozwijające zainteresowania uczniów. Uczestniczyli w nich uczniowie od pięciolatków do szóstoklasistów. Zajęcia dostosowane były do potrzeb i wieku uczniów. Odbywały się w kilku grupach w różne dni tygodnia, toteż uczniowie mogli skorzystać z kilku rodzajów zajęć. Obejmowały one wyrównywanie i podnoszenie wiedzy z języka polskiego, matematyki, muzyki. Organizowane zajęcia sportowe i rekreacyjne w przyjemny  i atrakcyjny sposób pozwalały zarówno podnosić poziom sprawności fizycznej jak i rozwijać zainteresowania. Zajęcia informatyczno-fotograficzne, artystyczne i przyrodniczo- ekologiczne również służyły tym celom. Podczas organizowania zajęć wspieraliśmy inicjatywy i aktywność uczniów, współpracowaliśmy z uczniami i rodzicami. Szczególną uwagę zwracaliśmy na rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania. 
 
Dzięki zajęciom realizowanym podczas programu uczniowie rozwiązali niektóre ze swoich problemów edukacyjnych, a inne znacząco złagodzili. Mieli możliwość uczestniczenia w wycieczkach, poznali różne placówki kulturalne i zapoznali się z ich działalnością. Należy nadmienić, że dla bardzo dużej grupy był to pierwszy taki kontakt, który dostarczył im niezapomnianych przeżyć.
 
Uczestniczenie w zajęciach dało uczniom możliwość zapoznania się z nowymi technikami fotograficznymi,  plastycznymi, które są zbyt kosztowne, aby uczniowie mogli liczyć na sfinansowanie ich przez rodziców. Dużą uwagę przywiązywaliśmy podczas wszystkich zajęć do podejmowania wspólnych inicjatyw wychowawczych, niwelowaniu negatywnych nawyków i zachowań. Prowadzone również były zajęcia motywujące do miłości bliźniego i życia według przykazań Bożych. Indywidualne ćwiczenia logopedyczne pomogły dzieciom usprawnić aparat artykulacyjny i oddechowy, poprawę wymowy. Dzięki dobrej współpracy osób realizujących program założone cele zostały osiągnięte.
 
Jesteśmy zadowoleni z uzyskanych rezultatów, a pomoce i materiały, które zostały zakupione do jego realizacji, będą służyły nam do prowadzenia zajęć dodatkowych już po jego zakończeniu.  
Zakupiliśmy kserokopiarkę, drukarkę, bindownicę, mikroskopy, korkowe tablice do ekspozycji prac, kostiumy teatralne, gry edukacyjne, układanki, flety, radiomagnetofon, multimedialne programy edukacyjne z ortografii i ekologii, artykuły papiernicze i różnego rodzaju materiały do zajęć artystycznych.   
 
Widzimy ogromną potrzebę kontynuacji tego typu inicjatyw, gdyż przynoszą one bardzo pozytywne efekty.

 

                                                                                                   Barbara Boguta , koordynator projektu

025_af0d0.jpg 027_24a52.jpg 029_59350.jpg 031_8d747.jpg 033_17caa.jpg 075_ee10e.jpg 084_ee700.jpg 123_ca910.jpg 128_ceda1.jpg 154_61191.jpg 155_55bc0.jpg 172_fdd18.jpg 259_50ab3.jpg 285_56a7f.jpg 0354_6a4f2.jpg s7300481_ebb9c.jpg s7300482_91234.jpg s7300483_1087d.jpg s7300484_f38fd.jpg
Powrót