Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla klas IV – VIII

26.10.2020
Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla klas IV – VIII Od 26 października 2020r. zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach dla uczniów klas IV – VIII.

  • Klasy I – III, oddziały przedszkolne i ZWP pracują w trybie stacjonarnym.
  • Zajęcia dla uczniów klas  IV – VIII (lekcyjne i w ramach  pomocy psychologiczno-pedagogicznej) odbywają się według dotychczasowego tygodniowego planu zajęć z wykorzystaniem metod
    i technik kształcenia na odległość (dziennik elektroniczny i Microsoft Teams).
    Obecność podczas wszystkich zajęć jest obowiązkowa.
  • Ze stołówki szkolnej, świetlicy i biblioteki mogą korzystać wyłącznie uczniowie klas I – III
    i oddziałów przedszkolnych.

Szczegółowe informacje dotyczące zdalnego nauczania zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny.

Organizacja zdalnego nauczania od 26.10.2020 r - [wersja pdf]

Powrót