Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

Zasady oddawania podręczników i książek do biblioteki

02.06.2020
Zasady oddawania podręczników i książek do biblioteki

Harmonogram oddawania podręczników i książek bibliotecznych przez poszczególne klasy

Dni tygodnia→

↓Godziny

Poniedziałek (15.06)

Wtorek
(16.06)

Środa
(17.06)

Czwartek (18.06)

Piątek
(19.06)

9.00 - 10.00

1a

-

-

-

8a

10.00 – 11.00

1b

-

-

-

8b

11.00 - 12.00

2

-

-

-

7a

12.00 - 13.00

3

-

-

-

7b

13.00 - 14.00

5a

4

6a

6b

5b

 

Przygotowanie podręczników i innych książek bibliotecznych i czasopism do oddania i proces zwrotu:

 • Zdejmij z podręczników okładki (jeśli są przyklejone do okładki książki – nie zdzieraj!),
 • powyciągaj ze środka zakładki, papierki itp.,
 • jeśli są jakieś notatki ołówkiem wytrzyj je gumką,
 • wyprostuj zagięte rogi,
 • podklej rozdarcia,
 • w przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika:
- w klasach 1, 4 i 7 należy wpłacić równowartość na konto bankowe szkoły,
- w pozostałych klasach odkupić taki sam jak zagubiony lub zniszczony,
 • zapakuj wszystkie podręczniki i pozostałe książki biblioteczne i czasopisma w torbę foliową,
 • podpisz torbę w widocznym miejscu nazwiskiem, imieniem i klasą lub włóż kartkę z tymi informacjami do środka torby,
 • zapakowane podręczniki i książki przynieś w wyznaczonym dniu i godzinie do szkoły,
 • zachowaj kolejność i bezpieczne odstępy przed wejściem,
 • zdezynfekuj dłonie po wejściu,
 • odłóż zapakowane książki na stół wskazany przez bibliotekarkę,
 • zachowując ostrożność opuść bibliotekę i szkołę, 
 • bibliotekarka odkłada przyniesione książki na miejsce wyznaczone na 3-dniową kwarantannę,
 • po każdej wychodzącej osobie bibliotekarka dezynfekuje stół, na którym składane były książki i odkaża dłonie,
 • po upływie kwarantanny bibliotekarka z wychowawcą dokona oceny stanu zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia braku lub zniszczenia rodzic (opiekun) zobowiązany jest do natychmiastowego  zakupu nowego egzemplarza lub wpłaty równowartości podręcznika na konto szkoły (tylko w klasach 1, 4 i 7), o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą Librusa. 

 Harmonogram oddawania podręczników i książek bibliotecznych przez poszczególne klasy (3)

Przygotowanie podręczników i innych książek bibliotecznych do zdania (1)

Powrót