Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

Spotkanie z kuratorem zawodowym Sądu Rejonowego w Puławach

14.06.2016
Spotkanie z kuratorem zawodowym Sądu Rejonowego w Puławach W dniu 8.06.2016 odbyło się coroczne spotkanie uczniów klas III Gimnazjum z panią Agnieszką Buchner – Micek, kuratorem zawodowym Sądu Rejonowego w Puławach, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży czym jest demoralizacja, jak na młodą osobę może wpływać zmiana środowiska i grupa rówieśnicza.

Pani kurator przestrzegała przed złymi wzorcami kolegów, którym trzeba umieć odmawiać. Zwróciła uwagę na zagrożenia wynikające ze zbyt wczesnej inicjacji seksualnej, spożywania alkoholu, zażywania dopalaczy i innych używek przez osoby nieletnie. Jednocześnie przypomniała młodzieży znaczenia pojęć: przemoc, agresja, wandalizm, jak również, poinformowała o konsekwencjach prawnych, wynikających z popełniania czynów zabronionych przez prawo.

Uczniowie dowiedzieli się,w jakich okolicznościach sąd przyznaje nadzór kuratora. Podczas rozmowy młodzież poznała następstwa czynów i konsekwencje niepożądanych zachowań. m.in. za prowadzenie pojazdów bez uprawnień, związanych z niespełnianiem obowiązku szkolnego, wandalizmem, przemocą psychiczną i fizyczną w szkole oraz poza nią.

Dzięki tej prelekcji, która była ważną lekcją profilaktyki, młodzież opuszczająca mury naszej szkoły będzie bardziej świadoma skutków i konsekwencji czynów aspołecznych oraz zagrożeń, jakie niesie ze sobą wejście w nowe grupy rówieśnicze.

A.Usarek 

 

 

012_b7e8a.jpg 010_2a1d5.jpg 007_cf7d4.jpg 006_e7290.jpg 003_b3e0d.jpg 002_9292d.jpg 001_ae5b4.jpg
Powrót