Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

REKRUTACJA 2021/2022

04.02.2021
REKRUTACJA 2021/2022

 
REKRUTACJA 2021/2022
 
Zapisy i zgłoszenia dzieci i uczniów
do Zespołu Wychowania Przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych
i klasy I szkoły podstawowej
odbywają się w następujących terminach:
 

Lp.

Termin

Czynność:

1.

do 05 lutego

złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Zespole Wychowania Przedszkolnego lub oddziale przedszkolnym w szkole

2.

do 05 marca

złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie dziecka

3.

02 kwietnia godz. 13:00

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 
    
  • Stosowne druki (deklaracje, zgłoszenia, wnioski, oświadczenia)
    są do pobrania w sekretariacie szkoły.
  • Dokumenty zgłoszeniowe składane są w sekretariacie szkoły,
    od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:00.
  • Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w „Regulaminie rekrutacji w Szkole Podstawowej 
    w Przybysławicach” dostępnym w sekretariacie i na tablicy informacyjnej w szkole.
  •  WSZYSTKIE DOKUMENTY PODPISUJĄ OBYDWOJE RODZICE.
 
 
 
                                                                                                             Dyrektor
                                                                                                   Szkoły Podstawowej
                                                                                                    w Przybysławicach
                                                                                                           Beata Ornal
 
Powrót