Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

REKRUTACJA 2020/2021

20.02.2020
REKRUTACJA 2020/2021

 

REKRUTACJA 2020/2021
 
Zapisy i zgłoszenia dzieci i uczniów
do Zespołu Wychowania Przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych
i klasy I szkoły podstawowej
odbywają się w następujących terminach:

 

 

 

Lp.

Termin

Czynność:

1.

do 28 lutego

złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Zespole Wychowania Przedszkolnego lub oddziale przedszkolnym w szkole

2.

do 16 marca

złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie dziecka

3.

03 kwietnia godz. 10:00

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

    

  • Stosowne druki (deklaracje, zgłoszenia, wnioski, oświadczenia)
    są do pobrania w sekretariacie szkoły.
  • Dokumenty zgłoszeniowe składane są w sekretariacie szkoły.
  • Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w „Regulaminie rekrutacji w Szkole Podstawowej w Przybysławicach” dostępnym w sekretariacie i na tablicy informacyjnej w szkole.
  •  WSZYSTKIE DOKUMENTY PODPISUJĄ OBYDWOJE RODZICE.

 

 

 

                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                   Szkoły Podstawowej

                                                                                                    w Przybysławicach

                                                                                                           Beata Ornal

 

Powrót