Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

Porozmawiajmy o uczuciach.

05.02.2021
Porozmawiajmy o uczuciach. W I okresie roku szkolnego w naszej szkole realizowany był projekt edukacyjno – wychowawczy pt.: „Porozmawiajmy o uczuciach”. Adresowany był on do oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I -VIII. W ramach projektu uczniowie poszczególnych klas mieli przypisane do realizacji zadania. W młodszych klasach i oddziałach przedszkolnych zajęcia prowadzone były przez psychologa i pedagoga, natomiast w pozostałych klasach zajęcia prowadzili wychowawcy oraz nauczyciele niektórych przedmiotów podczas zdalnego nauczania. Tematyka projektu opierała się na treściach Programu wychowawczo - profilaktycznego.

Głównym celem było   doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i wzajemnego zrozumienia oraz budowanie pozytywnej  atmosfery wśród społeczności szkolnej, a także wzmacnianie więzi koleżeńskich i rozwijanie współpracy w grupie.

Podczas zajęć uczniowie   kształtowali zdolność rozpoznawania, nazywania, wyrażania  uczuć i emocji,  radzenia sobie z trudnymi emocjami, rozwijanie empatii.  

 

Z efektami pracy można zapoznać się oglądając galerię zdjęć.

Prezentacja [plik pdf]

Bernadetta Węglińska – Korzan
Agata Usarek
Anna Gnieciak
4746537c6148fa64a7893a3c097e1e22.jpg aa6c8ad31dbbb0559600af972f59ba4e.jpg 2542a2c920aa22d15e025363e627d2cc.jpg 19ef396ff6cc22c7d61e0bc5a6a0d285.jpg 699f5a95ca67faf2cf7f09de91779963.jpg 175049844b0627019ae6b0a1e2264057.jpg cebebc58b095e6cf9e3e5073614f2e10.jpg 0c0d5ecad463c233b4b464ff5ca8d468.jpg be7572e6a4ac4a9c663c924a3eefd816.jpg 5504b0589114c57db650559235d44e04.jpg dc0b5dedfe2b1af22f393c135c993798.jpg 24e643ac37e67656f84be3ec1c1c177f.jpg 0ae2f519c0287491d6b4cca0751e10fc.jpg 66a64617892ca282d85f122dee1a207d.jpg 3d2231491d5f1315f0f84d096a29016d.jpg 2595a77d43b97c9e2d0b46921d95f173.jpg 4e004ca0e5d301d5276fa89b3d665bd1.jpg fbd62c7a90c23381af22fde7190e4287.jpg 67409502eee87c0430bb964088c39f85.jpg 7c002d37a11d63fb15337a778368c9d0.jpg c3c9420efcb39d2c67f85fe89d005123.jpg f01853acaa7de23c7b2603ab7310ab46.jpg 06b42b12b15393d63bdee8509cb8b90f.jpg 5738183c9c05d3dca537bf2e62b2a816.jpeg fcc28f857961f169081176d78127a68f.jpg 5201aa925ccc90830b67144ccffb78e6.jpg 6c2bc5ec11e277a4ed557b7660f673b1.jpg 4ad93d46c3da579e828072bece0fb314.jpg 3b4a3fcc66f78c3a71a70d738a852111.png 57dc0e797ee855b82e950e05f056f296.jpg 4d66712d3aab0c5967aca69c1d5f1ed8.jpg a0ada51378601215fba42dca132e286d.jpg 61b6b58ac10397dee88ce61ceff57884.png a0bb867eab755f8256d41c9e09e738e6.jpg c75209bfe4f71bb0e9da0215fec6c49f.jpg 82dd62973c74bd7f3bd4bbc3c9e7f58f.jpg 73413f472cbdf1060320dd5062bdb852.jpg
Powrót