Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

Marcowe dni z profilaktyką dla uczniów i rodziców

04.04.2023
Marcowe dni z profilaktyką dla uczniów i rodziców W marcu w naszej szkole uczniowie brali czynny udział w działaniach profilaktycznych.

       Jak co roku gościliśmy teatr Kurtyna z Krakowa. Oglądając  spektakle dla poszczególnych grup wiekowych widzowie mieli okazję poznawać  sztukę poprzez słowo, ruch i muzykę, a także przez wspólna zabawę i śmiech. Najmłodsi obejrzeli  teatrzyk pt. „Zaczarowany eliksir”, który poruszał problem właściwego odżywania się, przypominał o zasadach kultury osobistej, ostrzegał przed nadmierną ufnością w stosunku do nieznajomych, kształtował wytrwałość w dążeniu
do wyznaczonego celu. Starsi uczniowie obejrzeli spektakl pt. „Przesłuchanie” i „Na sygnale”. Były to opowiadania, które poruszały istotne dla młodzieży problemy m.in. cyberprzemoc, wszechobecny hejt, który może  doprowadzić
do wykluczenia i zniszczenia człowieka. Przestrzegały przed zażywaniem substancji psychoaktywnych, uwrażliwiały
na objawy depresji wśród młodzieży.  Te  same problemy omówione zostały podczas przedstawienia profilaktycznego
dla rodziców. Podkreślały również ważność i bliskość relacji z dzieckiem.

       Kolejnym wydarzeniem był „Dzień Profilaktyki ” obchodzony pod hasłem „Stop wulgaryzmom i hejtowaniu”.
Jego głównym celem było przeciwdziałanie zjawisku wulgaryzacji języka, agresji słownej i hejtowaniu, a także propagowanie i pielęgnowanie kultury słowa, kształtowanie odpowiedzialności za swoje wypowiedzi kierowane
do innych, dawanie dobrego przykładu oraz rozwijanie współpracy podczas realizacji zadań związanych  z dniem profilaktyki. Uczniowie tworzyli  memy i rymowanki wyrazowo – obrazkowe promujące posługiwanie się językiem
bez przekleństw, przygotowali przedstawienie pt. „Stop wulgaryzmom i hejtowaniu”. Przygotowana została również Skrzynka zaufania i wsparcia, do której uczniowie mogą wrzucać karteczki z ważnymi dla nich problemami związanymi
z agresją oraz hejtem w szkole.

       Punktem kulminacyjnym była degustacja „Zdrowego śniadania” przygotowanego przez uczniów każdej klasy
oraz prelekcja p. Pauliny Stepniak – Sołygi nt zasad właściwego odżywiania i zdrowego stylu życia.

       W tym dniu, który był jednocześnie „Dniem samorządności” uczniowie mogli ubrać się zgodnie ze swoim stylem
oraz przynieść książki w nietypowym opakowaniu. Poprowadzili również lekcje w zastępstwie nauczycieli.

Całość  marcowych wydarzeń koordynowały  p. M. Kulik, p. A Usarek, p. B. Korzan.

 

 

69c6833d7b65acbb631dee3d82493f4f.jpg 4164db765b70edb94ba23c62dc9f5a0e.png a59f99dc19c35a107cdba702b8310813.png 6daa912847f6b7bdf11a0725aeb611c7.png 928e412e399cb3ae724520b5f16e5815.png 8a0477761c68aa616c7a4c6a58d296bd.png fb846453d6d237816a5eeab5f5bd00bf.png 8f5508ac1dae2faae62be07e4c30e333.png 2b6274140313ad909f40384a61daf851.png 450105cc46c09f837c27dc702f3110bd.png db65342850fcd3d2280456e244e9edfd.png 2d89a727b2520d43b02c475f164dfa94.png 217c14db66c02da35f84baa8c466c312.png 9587fa0f8103b018e3873363799ecf69.png 8341d11ffd6b7ca1eed5d17ebc0384d6.png 49fdef3541d8a580d637435bcdb5626f.png a77b471f21f987b00e8b2398176e2781.png bca529a96e93c43df82031a2f08c650d.png 62c354a0906b44f622bff74bc316e8d2.png 2bb6ad71e6f9689a31ad4d67e3075488.png 574ac917087fe6b89aad3b72cfb7c21a.png 1dceea6e3f5c998c09297e4eaf1900fb.png 049d40091812470eb16a3542c08b4d3e.png 13a8cddcc61ffef2846a7e6fd72127d3.png 58f59ecdef432b802a590a2bb7ab2646.png 030b2856f39d4a50702095deeecc68b7.png b5fdedc18b3085591847204a179aaf26.png 7c22ee735ab9290fb7fe0cb16ab744e0.png 4dabece651c958cb32fd5304cf44c90f.png d6fc034ebf8fd22a8cfbd0ea90433fdd.png c7d908dfced385e34472b49696fdb92a.png 97ea7c9c5e354ecf4fd8f846af975994.png dc811dda058a00cbdaf6750bd67baa56.png 82baf65fa3d4d9f7607a99f4b84e66f9.png 0f61ee8eee175d86e2b8f57911724769.png 84cd57c63f6ae844987275fc5276fd08.png a861d6f1eb325129e63625938adc55fe.png f15028d2a47ccd7694b156aa279f7d0e.png 3952d59138d2d3ccddc4b98eaec296d7.png 13c4915592dd3ade2c5e07f2de1f2069.png ecbe564c100c54716c9e2b78c0ee66e8.png 602b4b267bfab8fd6cb51aa0370595b1.png 53b5ce6854e12ad4d71621ee458c4940.png 48b8d188337f329003fc4ad45d0707f7.png ff96dca2d1e26563e2bf7d94365561d3.png 9b23183b68fab7b1b625a30da12b45dd.png 7ebb264ee4cfa8a0cb85bfaf11a3450b.png 192cfd80a49df5aaa53a7ff3a306d39e.png 76ec5433090cc40ad7fc0264e92b5e90.png bed7172f3deb1ddf4fa04810e18c26d6.png 129f8ad6a523796ad197b6910a1e04b1.png d2935263a63ca68acefd24578e9fd59e.png e85345e6a99267e84bd248c5b571238b.png 06f6bac40b0cf3c3c2354aaecc8755b2.png f1a747c9e1d885b69475862dae9f6e4a.png 31bf9da9c091915115001ec624eef51f.png 4a2719dc603bac738d67caca5927db63.png 6c681f05de9c0d2dc4b28b717e3c6235.png 33c5ef7981b99f1c602d0a5a301ae57e.png e2082291078d91106fcf4d67753e03ae.png 446858b8ae1f825d0a83faf7c2699a0b.png c2e26b7b733a6383d68b274ebf39ce2f.png 3ec8aeeb7d0e734a914f545eed60a03f.png a970dafd79888758bd6dc9d5df1c47ca.png 2c5c34deeb83400084bb28d2e7eacb7f.png 42ed1c24c3c7e47b451082b069af52b7.png f87eca5c8c2c96c2edbbfad084d67a98.png 73f411ced8ecb0c248867fbec095ff07.png 9e9941e5558c9afd9b0d8c217ae7a50a.png 006ebe194ab8803d9f5e1b13758e17c4.png 88985db65af3ac2e72652e93701b8927.png 8ee76a28ea4c1793b52653159cdec3f7.png f4454509e7aa0041d5da6847282d8aec.png 766d0a17179b77d896026725de10bdbe.png 50eafaee851191111f0400bea7b07dc8.png 6b76e656ccb525cc9bd7ff8cacb52326.png 94a27bfbe529d45d1278ed057f938ec3.png c972b93221c793330255589348c85b1b.png 34ebc393835bea2957e8a53f9a4f0727.png a2ec4c4c48aaf1f45f7683d32a13c972.png 198f5d93f324b51b3469eeea8ef7a49f.png 756ed7ead20b79fa7c7538af1997eb60.png 882c10ad5d3f8b11a7df15a202d342ec.png dee18bc8533bb21a0a0f4f39aee2eb94.png 427610e9b26ac32b48980844583159cc.png 24a89a10d7631ee1e3b2465c1fdb714c.png 3930e921977f36a087914925b7d60280.png aa6c09d98a1ffaca6bfe5b82ad18f099.png 446ab5f256c6a6ed51b67a7804cf7edb.png 8a7fe7ab403343a91e82d807b5b73b47.png 38a8441b13a33a294907e5dfa46e35fe.png fa361ea34aba3c7620b7f7d679905fe7.png 8bf10c95c80a351d82ea9e376a1476ee.png 988cfb92488e1bfe35ab0d5ae8ce15d8.png 3329dcf64e352be1375ad50585adb395.png 513362d4a1af5cd6345bfd159abab51c.png 6bdc6252cd24472829058088d80ab687.png e60ed036c54aa91161d79d90c25c059a.png 5aaab4b4efd7691f02fa1522072e1207.png 110bbc7630a9dee0891954aa82c1681b.png 4a575d68d935c90b556d237b2e8b1a72.png e65161f843524ea91b97c521b34c24f0.png cc317840084172ed2063d9d256627ed5.png 69a3bd368cd892f97390f46759628889.png fa33597b3126997a3231fb5f45128cd2.png fd0f895515912ca87123729883488520.png 98086b20862caca53b6e5bd2b808506e.png a5a1db6372b1f72efc634b51aa06d8fc.png 1988baf11222f1e78f7d64caa30a8b0c.png edfddd4ddbcfce592135e3199cf7220e.png d98244439592946e6fc47ac57cee1ff3.png 8db834fdfe037e2010377446a2190d53.png 4438c97eace7fc5a5e8c37e696b451d5.png 966e7b8ccaa7dd0df4ad6c041ce4139c.png eb21c1aa79fd3a421ebcf5c2dd565345.png dd512d0496b78cd631596f8bbdc39c0a.png e5e7e15c6f087d4bcabf69d06cd4ebe4.png 5e7a8e94781143e0bc786cfe92e42fd7.png 4963b067701c6bda252bb29275282b2e.png 62c4468374143d5b126c8b397918c313.png 8a5ae123146d46e20841f4b7c66aaf87.png 1becd24f3dd55008ba1c0cdfe5df0911.png 6c3c0f9ec7616a7f36244a322f4d2847.png 446867d2ba54e17bce5a6a7182cfa1d5.png cb0298dda94df81e42ddab0917839c1b.png cbd05302889c2bd732071b314dbe1861.png
Powrót