Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

Konkurs plastyczny "Na kartach historii - rok 966 - Chrzest Polski"

27.04.2016
Konkurs plastyczny "Na kartach historii - rok 966 - Chrzest Polski" ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY GARBÓW do wzięcia udziału w konkursie i zapoznania się z regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU
„Na kartach historii – rok 966 – Chrzest Polski”
pod Honorowym Patronatem ks. mgr Mariana Szuby - proboszcza parafii pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie Cukrowni.

Organizator: Organizatorem konkursu „Na kartach historii – rok 966 – Chrzest Polski” jest Zespół Szkół w Przybysławicach.

Cele konkursu:

- Przypomnienie dzieciom poprzez twórczość plastyczną o ważnej rocznicy Chrztu Polski.

- Kształtowanie świadomości narodowej i postaw patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy historycznej o Polsce.

- Promowanie talentów.

Zasady konkursu:

- Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Garbów.

- Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach: klasy I-III, klasy IV- VI szkoły podstawowej.

- Z każdej placówki można przesłać max 15 prac.

- W każdej z kategorii nagrodzone zostaną I, II i III miejsce.

- Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagród specjalnych oraz wyróżnień.

- Format pracy A3, A4.

- Technika dowolna (rysunki: kredka, ołówek, pastel, węgiel; prace malarskie: akwarele, farby plakatowe; wycinanka, kolaż, mozaika) Nie używamy materiałów sypkich takich jak ryż, kasza itp.

- Na odwrocie każdej pracy należy napisać DRUKOWANYMI LITERAMI : nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza. Imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy.

- Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy. Wszyscy opiekunowie otrzymają imienne podziękowanie.

- Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.zsprzybyslawice.garbow.pl 12 maja 2016 r.

- Prace konkursowe należy dostarczyć do 29 kwietnia 2016 r. na adres:
Zespół Szkół w Przybysławicach Przybysławice 1 21-080 Garbów z dopiskiem: Konkurs plastyczny

Kontakt w sprawach organizacyjnych: tel. 607 99 44 17 lub e-mail: sugierkasia@wp.pl

Prace przesłane na konkurs nie będą zwracane autorom, przechodzą na własność Ogranizatora.


Koordynator konkursu: Katarzyna Sugier

Powrót