Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

„Konkurs o prawach człowieka”

09.02.2017
„Konkurs o prawach człowieka” Uczennica klasy II ”b” – Diana Pikul wzięła udział w III edycji konkursu zorganizowanym przez XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Lublinie.

Celem konkursu było propagowanie idei praw człowieka, pogłębianie wiedzy na temat praw człowieka i instytucji powołanych do ich ochrony, budzenie wrażliwości na przejawy łamania praw człowieka w świecie, zachęcanie do wyrażania własnych opinii i refleksji inspirowanych tą problematyką.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać prezentację multimedialną lub plakat inspirowany ideą praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem prawa do wolności słowa.

Diana przygotowała prezentację multimedialną. W grudniu 2016r. konkurs został rozstrzygnięty. Wśród wielu prac jej prezentacja została dostrzeżona i nagrodzona. Oceniana była zarówno wartość merytoryczna jak i artystyczna, a więc atrakcyjność formy.  Jury w składzie: mgr Janina Weinper – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii mgr Barbara Smutek – nauczyciel języka polskiego wysoko oceniło poziom nadesłanych prac, zwłaszcza prezentacji multimedialnych.

Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów !

Opiekun – B. Socha

Powrót