Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

Konkurs „FIZYKA I CHEMIA W OBIEKTYWIE”

29.04.2019
Konkurs „FIZYKA I CHEMIA W OBIEKTYWIE” Serdecznie zapraszam do udziału młodych fizyków, chemików i fotografów.

 

 

 

 

Konkurs „FIZYKA I CHEMIA W OBIEKTYWIE” 

Organizator Konkursu:

Nauczycielka fizyki i chemii w Szkole Podstawowej w Przybysławicach

Cele Konkursu:

 • rozbudzenie zainteresowań uczniów fizyką i chemią poprzez dostrzeganie piękna zjawisk fizycznych i procesów chemicznych w otaczającym nas świecie,
 • doskonalenie umiejętności wykonywania doświadczeń,
 • popularyzacja fizyki i chemii wśród młodzieży.

Uczestnicy Konkursu:

Uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.

 

KONKURS OBEJMUJE TRZY KATEGORIE FOTOGRAFII:

I. Obserwacja zjawiska fizycznego lub procesu chemicznego– seria fotografii.

II. Doświadczenie fizyczne lub chemiczne – seria fotografii.

III. Fotografia artystyczna zjawiska fizycznego lub procesu chemicznego.

Warunkiem zgłoszenia zdjęcia do Konkursu jest jego samodzielne wykonanie.

 

WYKONANIE I OBRÓBKA ZDJĘĆ:

 1. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką (kolorowe lub czarno-białe).
 2. Korekta cyfrowa zdjęć może dotyczyć jedynie redukcji koloru, rozjaśnienia oraz kontrastowania.
 3. Prace należy składać w formie odbitek papierowych do dnia 13 maja 2019 r. w formacie co najmniej 15cmx20cm.
 4. Każdy uczeń może złożyć dowolną ilość fotografii w danej kategorii.
 5. Autorem danej pracy może być tylko jeden uczeń.
 6. Uczniowie składają prace dołączając (na oddzielnej kartce A4 – wydruk komputerowy, czcionka Times New Roman 14p.) do każdej fotografii nazwę fotografowanego zjawiska lub procesu, imię i nazwisko, klasę oraz krótki opis.
 7. Uczestnicy do zdjęć dołączają zapis cyfrowy zdjęcia lub serii zdjęć w formacie JPEG, a organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wykorzystania w celu propagowania konkursu.
 8. Komisja Konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie lub naruszające prawo.
 9.  Do Konkursu nie zostaną przyjęte zdjęcia, których wykonanie odbyło się z naruszeniem zasad bezpieczeństwa, mogło spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia, oraz zdjęcia zawierające treści obraźliwe czy wulgarne.
 10.  Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony wizerunku.
 11. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność Organizatora (nie będą zwracane Uczestnikom Konkursu). Organizator zastrzega sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.
 12. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu Konkursu.

 

KRYTERIA OCENIANIA:

projekt doświadczenia,

sposób pokazania zjawiska fizycznego lub procesu chemicznego,

podanie prawidłowej nazwy zjawiska fizycznego oraz krótkiego opisu tego zjawiska,

prezentacja walorów estetycznych.

 

Autorzy I  miejsca otrzymają cząstkową ocenę celującą odpowiednio z fizyki lub chemii. 

Autorzy II i III miejsc otrzymają cząstkową ocenę bardzo dobrą odpowiednio z fizyki lub chemii. 

 

HARMONOGRAM:

13.05.2019 r. – termin składania prac

Koniec maja 2019 r. – ogłoszenie wyników

Serdecznie zapraszam do udziału młodych fizyków, chemików i fotografów. Powodzenia!

Organizator konkursu: 

Magdalena Reszka

Powrót