Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

Informacja na temat zakończenia roku szkolnego i odbioru świadectw

23.06.2020
Informacja na temat zakończenia roku szkolnego i odbioru świadectw Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek, 26.06.2020. Ze względu na panujące zagrożenie epidemiczne nie będzie tego dnia ogólnej uroczystości. Uczniowie lub ich rodzice odbiorą świadectwo od wychowawcy w godzinach wg poniższego harmonogramu.

W celu zachowania bezpieczeństwa nie wolno gromadzić się, należy zachować właściwy dystans, dezynfekować ręce przed wejściem do szkoły lub dokładnie umyć ręce mydłem i wodą oraz zasłaniać usta i nos w budynku szkoły.

Harmonogram rozdania świadectw
- piątek, 26.06.2020

godziny

wejście przez

wejście główne

wejście przez szatnię

klasa, sala

8.00 – 9.00

 I a – s. 6

 IV – s. 13

9.00 – 10.00

 I b – s. 3

 V b – s. 12

10.00 – 11.00

 II – s. 5

 VI a – s. 11

11.00 – 12.00

 III – s. 8

 VII b – s. 17

12.00 – 13.00

 V a – s. 2

 VIII a – s. 21

13.00 – 14.00

 VII a – s. 10

 VIII b – s. 15

14.00 - 15.00

 VI b – s. 7

-

 

  • W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych rozdanie świadectw będzie odbywać się na zewnątrz szkoły od strony boiska.
  • Świadectwo odbiera uczeń lub rodzic.
  • W przypadku nieodebrania świadectwa w piątek, 26.06., można będzie je odebrać
    w sekretariacie szkoły w dniach 29.06 – 03.07.2020r. lub we wrześniu.
  • Osoby odbierające świadectwa proszone są o opróżnienie swoich szafek na korytarzu oraz zabranie rzeczy z szatni.
Powrót