Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

29.10.2020
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1603 oraz z 2019r. poz. 318 i 1093) oraz zarządzeniem nr 19/20 z dn. 29.09.2020r. dyrektora Szkoły Podstawowej w Przybysławicach dzień 2 listopada 2020r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole.

W tym dniu będą jedynie zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które przybędą do szkoły.

                                                                                                                 Dyrektor szkoły

                                                                                                                     Beata Ornal

Powrót