Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

Rekrutacja do projektu "Zagrajmy o przyszłość" 2018/2019

04.09.2018
Rekrutacja do projektu "Zagrajmy o przyszłość" 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Przybysławicach we wrześniu 2017 roku przystąpiła do projektu „Zagrajmy o przyszłość” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020. W tym roku kontynuujemy realizację zaplanowanych działań. W związku z tym we wrześniu przeprowadzono rekrutację.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

Zad. 1 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Zad. 2 Zajęcia rozwijające z matematyki

Zad.3 Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i naukowe  

Zad.4 Zajęcia  rozwijające z przedmiotów przyrodniczych

Zad. 5 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

Zad.6 Zajęcia  rozwijające z j. angielskiego

Zad.7 Zajęcia  rozwijające kompetencje informatyczne

Zad.8 Zajęcia logopedyczne

Zad.9 Zajęcia socjoterapeutyczne i terapeutyczne

Zad.11 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla ucznia o specjalnych potrzebach

Zad. 12 Doradztwo zawodowe  „Planuję swoją przyszłość”.

Rekrutację przeprowadzi odpowiednia komisja. 

Powrót