Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
REKRUTACJA 2019/2020
 
Zapisy i zgłoszenia dzieci i uczniów
do Zespołu Wychowania Przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych
i klasy I szkoły podstawowej
odbywają się w następujących terminach:

 

Lp.

Termin

Czynność:

1.

do 04 marca

złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Zespole Wychowania Przedszkolnego lub oddziale przedszkolnym w szkole

2.

do 15 marca

złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie dziecka

 

  • Stosowne druki są do pobrania w sekretariacie szkoły.
  • Dokumenty zgłoszeniowe składane są w sekretariacie szkoły.
  • Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w „Regulaminie rekrutacji
    Szkole Podstawowej w Przybysławicach” dostępnym w sekretariacie i na tablicy informacyjnej w szkole.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Przybysławicach

 Beata Ornal
 
 

 

Powrót