Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

       

Witam na stronie Pedagoga Zespołu Szkół w Przybysławicach

 

Wybierz szkołę dla siebie

Uczniowie klas VIII i III gimnazjum za kilka miesięcy staną przed wyborem nowej szkoły. Warto już teraz określić swoje potrzeby, zainteresowania, umiejętności, wartości, dostępne możliwości oraz zaplanować swoją przyszłość edukacyjno-zawodową. Zapraszam do zapoznania się z informatorem  o zawodach i szkołach województwa lubelskiego, w których realizowane jest kształcenie zawodowe, dostępnym na stronie:

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=8978

Zapraszam również uczniów  na indywidualne rozmowy doradcze i testy predyspozycji zawodowych w godzinach pracy pedagoga szkolnego.

 A. Usarek

 

 

Drogi Uczniu, zapraszam Ciebie gdy:

 • nie radzisz sobie z nauką;
 • nie potrafisz dogadać się z kolegami, rodzicami, nauczycielami,
 • ktoś naruszy Twoje prawa; 
 • masz jakiś problem i nie wiesz jak go rozwiązać; 
 • masz ciekawe pomysły, o których chcesz porozmawiać;
 • chcesz porozmawiać z kimś życzliwym; 
 • chciałbyś pomóc innym ale nie wiesz w jaki sposób.

 

Możesz liczyć na dyskrecje i akceptację. Przyjdź i podziel się swoimi problemami, chętnie poświęcę Ci swój czas i uwagę.

Twój Pedagog

 

Zapraszam  również:

 

Rodziców, jeśli:

 • niepokoi Państwa zachowanie waszego dziecka,
  •    chcielibyście porozmawiać o dziecku i relacjach między Wami,
  •    macie pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
  •    macie pytania i nie wiecie do kogo się z nimi zwrócić,
  •    szukacie pomocy,
  •    potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania.

 

 

Nauczycieli:

 • oczekujących pomocy w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów, udzieleniu różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oraz organizowaniu spotkań z przedstawicielami różnych instytucji,
 • jeśli potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów, chcą pomagać swoim wychowankom w trudnej sytuacji szkolnej, materialnej i rodzinnej, przeciwdziałać patologiom szkolnym.

       

 „Przedsiębiorczy Gimnazjalista na rynku pracy”

 

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do programu „Przedsiębiorczy Gimnazjalista na rynku pracy”. Jest to program realizowany w ramach partnerstwa lokalnego na rzecz promocji poradnictwa zawodowego na poziomie szkól gimnazjalnych. Działania te zostały zainicjowane przez Wydział Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

W klasach III gimnazjum odbędą się zajęcia z poradnictwa zawodowego. Poprowadzi je pedagog szkolny.

Treści obejmują trzy moduły tematyczne:

- samopoznanie z elementami przedsiębiorczości

- informacje o zawodach i lokalnym rynku pracy

- oferta edukacyjna na poziomie ponadgimnazjalnym oraz zmiany w systemie kształcenia zawodowego

                                                                      

     

Program prewencyjny lubelskiej policji "Niebieska e-skrzynka"

 

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie opracował program prewencyjny „Niebieska e-skrzynka”. Jego celem jest swobodny, nieskrępowany oraz anonimowy dostęp dzieci i młodzieży do instytucji zajmujących się problematyką patologii społecznych oraz do samej Policji. Adres niebieskiej e-skrzynki został umieszczony m.in. na stronie internetowej lubelskiej policji. Do akcji włączyło się także Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Program „Niebieska e-skrzynka” w swoim założeniu ma ułatwić dzieciom i młodzieży możliwość wypowiedzi na pojawiające się problemy. Od dawna bowiem wiadomo, iż możliwość przelania słów na papier jest często jedynym możliwym środkiem swobodnej wypowiedzi. Dlatego też „Niebieska e-skrzynka” może być przysłowiową deską ratunku dla dzieci, potrzebujących pomocy.                          

Adres e-mail programu to niebieska.eskrzynka@lu.policja.gov.pl
Jednocześnie policjanci przypominają, że Każda osoba, która wykorzysta ten adres   w sposób złośliwy lub dla żartu, albo wywoła fałszywy alarm, naraża się                   na odpowiedzialność karną.
Więcej informacji na stronie: http://www.lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci/54655,Niebieska-e-skrzynka-W-trosce-o-bezpieczny-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej.html

 

 

 

       

Powrót