Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

Szkolny Konkurs Piosenki Wojskowej 2021

30.11.2021
Szkolny Konkurs Piosenki Wojskowej 2021 Tradycyjnie w listopadzie odbył się Szkolny Konkurs Piosenki Wojskowej. Wzięli w nim udział uczniowie z klas I–VII. Każda klasa prezentowała jedną piosenkę o tematyce patriotycznej.

       Konkurs w tym roku miał formę zdalną. Uczniowie zaprezentowali  przygotowane utwory w formie nagrań wideo
(by otworzyć film proszę kliknąć klasę i tytuł piosenki):

Kl. I – „Przybyli ułani pod okienko”

Kl. II – „Piechota”

Kl. III a – „My, pierwsza brygada”

Kl. III b – „Rozkwitały pąki białych róż”

Kl. IV – „Marsz, marsz Polonia”

Kl. V – „Deszcz, jesienny deszcz”

Kl. VI – „Jak to na wojence ładnie”

Kl. VII a – „Ułani, ułani”

Kl. VII b – „Oka”

 

Celem konkursu było:

• wspieranie wychowania patriotycznego poprzez aktywność artystyczną

• popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej

• umacnianie świadomości narodowej

• przybliżenie i ułatwienie rozumienia naszej historii

 • prezentacja artystyczna uczniów w szkole i w środowisku lokalnym

Oceniając uczestników Jury brało pod uwagę:

 • dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu

• muzykalność i warunki głosowe wykonawców

• oryginalność interpretacji (dodatkowo gra na flecie/dzwonkach)

• staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii)

• ogólny wyraz artystyczny

Jury w składzie: dyr. Anna Pacek, Katarzyna Sałecka i Bernadetta Węglińska-Korzan wyłoniło laureatów:

I miejsce – klasa III A

II miejsce – klasa II

III miejsce – klasa VI

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, oceny celujące z muzyki lub edukacji muzycznej oraz punkty
do prowadzonego przez Samorząd Uczniowski konkursu na „SUPERKLASĘ” (I miejsce – 3 pkt, II – 2 pkt, III – 1 pkt).

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

                                                                                                   Magdalena Klimczak

 

Powrót