Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

Organizacja nauki od 17 maja

14.05.2021
Organizacja nauki od 17 maja W związku ze stopniowym powrotem uczniów do nauki stacjonarnej przedstawiam organizację pracy szkoły w maju.

  • W dniach 17 – 24 maja uczniowie klas IV – VII będą się uczyć w systemie hybrydowym. Szczegółowy harmonogram został przekazany przez dziennik elektroniczny.

  • Uczniowie klas VIII (do 24 maja) pozostają przy nauczaniu wyłącznie zdalnym. Konsultacje odbywają się nadal w wyznaczonych terminach.

  • Uczniowie klas I – III, oddziały przedszkolne i Zespół Wychowania Przedszkolnego nadal pracują
    w trybie stacjonarnym.

  • W dniach 25 – 27 maja uczniowie klas VIII przystępują do egzaminu ósmoklasisty.

  • Dni 25 – 28 maja są dodatkowymi, ustalonymi we wrześniu dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (zarówno stacjonarnych jak i zdalnych). Odbywać się będą wówczas jedynie zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy przybędą do szkoły.

  • Od 31 maja planowany jest powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.

  • Od poniedziałku 17 maja dowożenie uczniów do szkoły realizowane będzie wg planu obowiązującego we wrześniu i październiku 2020r.

  • Uczniom uczącym się danego dnia stacjonarnie i spożywającym posiłki stołówka szkolna będzie przygotowywała i wydawała śniadania i obiady.

 

Przypominam o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego obowiązujących w szkole.

 

Dyrektor szkoły
Beata Ornal
Powrót